Jak to tedy vlastně funguje

Přesuvný a pracovní píst jsou vůči sobě natočeni o 90 stupňů.Úhel 90° zde tvoří jakýsi 'předstih' a dává pracovnímu médiu čas ohřát nebo naopak ochladit se. Žárová hlava (na schématech žlutě) je ohřívána, jinak je vpodstatě celý zbytek motoru chlazen

Jak to vlastně funguje si ukážeme na příkladu:

Uzavřený, atmosférický, pístový,vzduchem chlazený motor s přímočarým pohbem přehaněče, konfigurace gama. Zní to děsně ale nebojte se není to tak složité.

1. Pracovní píst v polovině zdvihu, přehaněč v dolní úvrati. V tomto bodě je téměř všechen vzduch v chladné části motoru, kde se ochlazuje – tlak klesá.

2. Pracovní píst v dolní úvrati, přehaněč v polovině zdvihu. Chladný vzduch se začíná ohřívat od žárové hlavy – tlak vzrůstá

3. Pracovní píst v polovině zdvihu, přehaněč v horní úvrati. V tomto bodě je téměř všechen vzduch v horké části motoru kde se stále více ohřívá – tlak vrůstá, pracovní píst koná práci

4.Pracovní píst v horní úvrati, přehaněč v polovině zdvihu. Horký vzduch se začíná ochlazovat od chladné části – tlak klesá

A tak stále dokola a motor se nám krásně točí…….

Pro zjednodušení zde není zakreslen regenerátor. Budeme se mu věnovat - zde.

Pokud to stále není jasné mrkněte na:

Gorvina, na MVE, k Sisifovi nebo do technického slovíku z roku 1964