Bailey vertical hot air engine

Výkon 1/4 HP, konfigurace gama. Jako většina teplovzdušných motorů používal se i tento především jako čerpadlo