Bérnier

Další z málo známých motorů poměrně složité konstrukce.