Regenerátor - ekonomizér

Podstatnou soucástí motoru je tzv. regenerátor (též ekonomizér), znázornený obvykle šrafováním což může být poněkud zavádějící. Regenerátor podstatne zvyšuje úcinnost celého cyklu , ale co to tedy vlastně je?

Jde o součást tvořenou kovovým materiálem s dobrou tepelnou vodivostí. Nejčastěji se jedná o ocelovou, niklovou, nebo měděnou drátěnku tvořící vlastně jakýsi labyrint kterým prochází plyn a předehřívá se, nebo se naopak předchlazuje. Jedná se skutečně o akumulátor kde se „vybíjí“ teplý vzduch a „nabíjí“ vzduch chladný. Z důvodu omezení ztrát tepla vedením v přesuvném válci, je vhodné mezi žárovou hlavu a přesuvný válec zařadit izolační těsnění.

Možnosti jeho umístění regenerátoru jsou v podstatě tři:

  • Přímo ve stěnách přesuvného válce
  • Externě – mimo přesuvný válec
  • Uvnitř přehaněče

Na následujícím obrázku můžete vidět vyobrazení regenerátoru v jednom z původních patentů R. Stirlinga:

Na dalším obrázku vidíte uspořádání ohřívače, regenerátoru a chladiče u přetlakového motoru:

a zde vidíte samotný porézní materiál regenerátoru: